Bohdan Dobrzański

Publikacje prof. dra hab. Bohdana Dobrzańskiego zdeponowane w repozytorium stanowią część większej kolekcji, która powstaje w ramach projektu digitalizacji czasopism Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pierwsze z nich zostały opublikowane w roku 1946 na łamach "Roczników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział E, Nauki Rolnicze", kolejne w tym samym czasopiśmie, ale pod innym tytułem: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura". Ostatnia publikacja w kolekcji prof. Dobrzańskiego pochodzi z roku 1971.

Wyniki wyszukiwania