Wpływ erozji wodnej na zróżnicowanie gleb brunatnych kwaśnych na terenie fliszu karpackiego

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/2e2fc325-dc97-4429-bf42-3f0042933820

Dublin Core

Pliki

1_Dobrzanski_Bohdan_Uziak_Stanislaw_Wplyw_erozji_wodnej_na_zroznicowanie_gleb_brunatnych_kwasnych.pdf (92,4 MB)

  • Licencja: CC BY 4.0
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny