Wstępne badania możliwości zastosowania odpadów kopalnianych i przemysłowych do użyźniania gleb piaskowych. Cz. III. Wpływ niektórych odpadów w połączeniu z orką melioracyjną na plonowanie roślin i niektóre chemiczne właściwości gleby

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/0299cf70-eefc-45d6-be55-26eb120094a4