Zbiorowiska roślinne doliny rzeki Tyśmienicy. Cz. II. Zbiorowiska z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Molinio-Juncetea i Arrhenatheretea

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/c3c6c24f-5700-44d6-913c-be26d9ab7bb5

Dublin Core

Pliki

13_Baryla_Ryszard_Zbiorowiska_roslinne_doliny_Tysmienicy_Cz_II.pdf (190 MB)

  • Licencja: CC BY 4.0
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny