Plonowanie oraz niektóre cechy biologiczne ekotypów wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis L.) z regionu lubelskiego

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/978aa261-c520-452e-a7e0-3c7c3c13629b

Dublin Core

Pliki

10_Jargiello_Jozef_Sawicki_Boguslaw_Plonowanie_oraz_niektore_cechy_biologiczne_ekotypow.pdf (68,3 MB)

  • Licencja: CC BY 4.0
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny