Wpływ uwilgotnienia gleby i nawożenia mineralnego na plonowanie i wartość pokarmową siana ze zmeliorowanych łąk dolin rzecznych Wyżyny Lubelskiej. Część I. Wilgotność gleby i skład botaniczny runi łąkowej

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/1615e87b-bc58-4a90-bf1f-335cd6fd6f82

Dublin Core

Pliki

11_Jargiello_Jozef_Miazga_Stanislaw_Wplyw_uwilgotnienia_gleby_i_nawozenia_mineralnego_Cz_I.pdf (81,6 MB)

  • Licencja: CC BY 4.0
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny