Wpływ uwilgotnienia gleby i nawożenia mineralnego na plonowanie i wartość pokarmową siana ze zmeliorowanych łąk dolin rzecznych Wyżyny Lubelskiej. Część II. Plony siana

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/ffcfbb7e-aeab-43e6-ba1b-049940785381

Dublin Core

Pliki

12_Jargiello_Jozef_Miazga_Stanislaw_Wplyw_uwilgotnienia_gleby_i_nawozenia_mineralnego_Cz_II.pdf (48,8 MB)

  • Licencja: CC BY 4.0
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny