Zbiorowiska chwastów na polach uprawnych w okolicach Zamościa. Cz. II. Zbiorowiska na glebach brunatnych, bielicowych i czarnych ziemiach

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/46979278-362a-47f1-9374-1cb1b8602a46

MARC

 • 041 $a Polski
 • 100 $a Czesława Trąba
 • 100 $a Marta Ziemińska
 • 245 $a Zbiorowiska chwastów na polach uprawnych w okolicach Zamościa. Cz. II. Zbiorowiska na glebach brunatnych, bielicowych i czarnych ziemiach
 • 246 $a Weed communities on cultivated fields in the area of Zamość. Part II. Communities on brown soils, podzolic soils and charnozems
 • 260 $a Lublin $c 1994
 • 300 $a 99-107
 • 491 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura $e XLIX $v 15
 • 951 $a https://hdl.handle.net/20.500.12838/46979278-362a-47f1-9374-1cb1b8602a46
 • 970 $a Artykuł w czasopiśmie
 • 975 $a Praca oryginalna
 • 985 $a Jednostka Wydziału Rolniczego w Zamościu

Dublin Core

Pliki

15_Traba_Czeslawa_Zieminska_Marta_Zbiorowiska_chwastow_na_polach_uprawnych_Cz_II.pdf (88,2 MB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny