Porównanie zawartości pyłku traw (Poaceae) w aeroplanktonie Szczecina w latach 2000-2001

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/15aeada4-5f61-471c-8094-2257c57a1ae1

Opis

MARC

 • 041 $a Polski
 • 100 $a Małgorzata Puc
 • 245 $a Porównanie zawartości pyłku traw (Poaceae) w aeroplanktonie Szczecina w latach 2000-2001
 • 246 $a Comparison of grass pollen (Poaceae) concentration in aeroplankton of Szczecin in 2000 and 2001
 • 260 $a Lublin $c 2002
 • 300 $a 131-137
 • 491 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EEE, Horticultura $e X
 • 951 $a https://hdl.handle.net/20.500.12838/15aeada4-5f61-471c-8094-2257c57a1ae1
 • 970 $a Artykuł w czasopiśmie
 • 975 $a Praca oryginalna

Dublin Core

Pliki

17_Puc_Malgorzata_Porownanie_zawartosci_pylku_traw_w_aeroplanktonie_Szczecina_w_latach_2000_2001.pdf (65 MB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny