Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Zielnik Johanna Friedricha Zeidlera z 1751 roku ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kolekcja
inne publikacje
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/4013

Opis

Pliki

Grenda-Kurmanow_Magdalena_Dokumentacja_prac_konserwatorskich_Zielnik_Johanna_Friedricha_Zeidlera.pdf (41,6 MB)