Badanie czynników płodności u nutrii. Część II. Próby określenia potencjalnej płodności na podstawie badań histologicznych jajnika

Kolekcja
artykuł
Pobierz opis bibliograficzny
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/f3f57b25-5c66-4d28-b85a-b0e3f8ba5d9a

MARC

 • 041 $a Polski
 • 100 $a Witold Głuchowski
 • 100 $a Janusz Maciejowski
 • 245 $a Badanie czynników płodności u nutrii. Część II. Próby określenia potencjalnej płodności na podstawie badań histologicznych jajnika
 • 246 $a Investigations on factors controlling fertility of the coypu. Part II. Attempts at determining the potential fertility, based on histological studies of the ovary
 • 260 $a Lublin $c 1958
 • 300 $a 345-361
 • 491 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura $e XIII $v 14
 • 951 $a https://hdl.handle.net/20.500.12838/f3f57b25-5c66-4d28-b85a-b0e3f8ba5d9a
 • 970 $a Artykuł w czasopiśmie
 • 975 $a Praca oryginalna
 • 985 $a Jednostka Wydziału Zootechnicznego

Dublin Core

Pliki

14_Gluchowski_Witold_Maciejowski_Janusz_Badanie_czynnikow_plodnosci_u_nutrii.pdf (233 MB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny