Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1040 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaRok wydania
Przejdź do zbioru
Odpowiedź immunologiczna szczurów uodpornionych ekstraktem somatycznym Fasciola hepaticaAndrzej Sadzikowski; Jerzy Lech Gundłachartykuł1983
Przejdź do zbioru
Spostrzeżenia nad działaniem Osarsolu przy enzootycznej bronchopneumonii prosiątStanisław Wołoszyn; Stefan Stępkowskiartykuł1956
Przejdź do zbioru
Mielinizacja włókien szlaku rdzeniowo-opuszkowego (tr. spinobulbaris) świniIrena Ziołoartykuł1968
Przejdź do zbioru
Studies on the seroantigenic properties of Pasteurella multocida. Including the heat susceptibility of the antigenic components of the microorganismJanusz Zarzycki; Stefan Stępkowskiartykuł1983
Przejdź do zbioru
Badania aktywności biologicznej haloperidoluGrzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiartykuł1977-1978
Przejdź do zbioru
Cytologiczne badania porównawcze płynu otrzewnowego i krwi obwodowej zdrowego bydłaStanisław Tarkiewiczartykuł1958
Przejdź do zbioru
Poziom immunoglobulin surowiczych u cieląt w dwóch systemach utrzymania w okresie wiosennym i letnimJerzy Rzedzicki; Józef Mikucki; Maria Kowalskaartykuł1983
Przejdź do zbioru
Badanie proteinaz w moczu królików po dożylnych iniekcjach białka. II. Stałe kinetyczne dla kazeinolitycznej proteinazy w moczu królików indukowanych kazeinąJanusz Wierciński; Tadeusz Mierzejewskiartykuł1971
Przejdź do zbioru
Aktywność dehydrogenazy bursztynianowej w obszarach układu adrenergicznego mózgowia świniJadwiga Jaworskaartykuł1979
Przejdź do zbioru
Badania nad przydatnością preparatu Selcewet—Polfa (Se witamina C)w lecznictwie i tuczu brojlerów. II. Ocena skuteczności profilaktyczneji terapeutycznej preparatu w warunkach hodowli fermowejHenryka Gronek; Stanisław Grzebuła; Zbigniew Pomorskiartykuł1979
Przejdź do zbioru
Cytochemiczne zróżnicowanie neuroblastów w nucleus radicis mesecephali nervi trigemini świnki morskiej i królika podczas ontogenezyMarek Wawrzyniak; Regina Cybulska; Stanisław Krzyżanowskiartykuł1968
Przejdź do zbioru
Włókna doprowadzające korzenia przedsionkowego nerwu przedsionkowo-ślimakowego w rdzeniu przedłużonymMarian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartartykuł1974
Przejdź do zbioru
Badania nad ilościowym oznaczaniem glikogenu i kwasu mlekowego w mięsie ryk z punktu widzenia oporności na procesy rozkładuJanina Trawińskaartykuł1957
Przejdź do zbioru
Zachowanie się niektórych związków azotowych w surowicy krwi hiperimmunizowanych koni w cyklu produkcyjnymJózef Patyra; Tadeusz Kostarz; Tadeusz Rucińskiartykuł1968
Przejdź do zbioru
Rozwój jąder pęczka smukłego (nucleus gracilis NAP) i pęczka klinowatego (nucleus cunealus NAP) krowyJanusz Welentoartykuł1957
Przejdź do zbioru
Eksperymentalne badania nad lokalizacją ośrodków nerwowych gruczołu mlekowego u krowyJan Krzyżanowski; Jan Sławomirski; Janusz Welento; Marian Szalak; Ryszard Eustachiewicz; Stanisław Flieger; Zbigniew Boratyńskiartykuł1979
Przejdź do zbioru
Morfologiczna korelacja między astrocytami i naczyniami krwionośnymi podczas rozwoju śródmózgowia świni domowejTamara Majstruk-Majewskaartykuł1968
Przejdź do zbioru
Badania nad gojeniem się perforujących ran żwacza u bydłaEdward Komar; Julian Kostyraartykuł1970
Przejdź do zbioru
Niektóre właściwości farmakologiczne preparatu oksprenololBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Władysław Stążka; Zbigniew Rolińskiartykuł1977-1978
Przejdź do zbioru
Wpływ podostrego zatrucia preparatem E 605 — Emulsion (Bayer) na niektóre wskaźniki układu krzepnięcia krwi u królikówRomualda Pruszkowska; Tadeusz Rucińskiartykuł1969
Znaleziono 1040 rekordów