Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3006 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaRok wydania
Przejdź do zbioru
Wpływ simazyny i nawożenia azotem na wzrost i plonowanie porzeczki czarnej oraz zawartość niektórych składników mineralnych w liściachJoanna Szwedoartykuł1986
Przejdź do zbioru
Plonowanie oraz niektóre parametry jakościowe kilku odmian buraka cukrowego w zależności od nawożenia mineralnego i materiału siewnegoStanisława Wójcikartykuł1986
Przejdź do zbioru
Wpływ iłowania bentonitami na plonowanie roślin i niektóre właściwości gleby lekkiejStanisław Nawrocki; Tadeusz Kęsikartykuł1969
Przejdź do zbioru
Plonowanie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) w uprawie polowej na tle warunków pogodowychHalina Buczkowskaartykuł1991
Przejdź do zbioru
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agriculturaartykuł1969
Przejdź do zbioru
Porównanie wartości kilku poplonów ścierniskowych na glebie wytworzonej z lessówAndrzej Kolasa; Leszek Malicki; Zbigniew Lecykartykuł1970
Przejdź do zbioru
Reakcja pomidorów i kukurydzy na zwiększoną koncentrację soli mineralnych w kulturach wodnychEdward Borowski; Marek Dąbski; Zofia Uziakartykuł1975
Przejdź do zbioru
Wpływ intensywnego nawożenia i deszczowania na niektóre rośliny uprawiane na glebie wytworzonej z lessówLeszek Malickiartykuł1968
Przejdź do zbioru
Makro- i mikroelementy w życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) nawożonej amidofosforanem amonowymWiesław Bednarekartykuł1986
Przejdź do zbioru
Zachwaszczenie ściernisk zbożowych na niektórych glebach w południowo-wschodniej Polsce. Cz. 1. Gleby terenów nizinnychCzesława Trąba; Franciszek Pawłowskiartykuł1987
Przejdź do zbioru
Zmiany w składzie gatunkowym runi łąk na glebach organicznych w zależności od nawożenia azotowegoRyszard Baryłaartykuł1986
Przejdź do zbioru
Praca hodowlana nad polbarami. Cz. I. Skuteczność selekcji na nieśność i dojrzałość polbarów w latach 1962-1972Maria Lorkiewiczartykuł1976
Przejdź do zbioru
Próba oceny wartości użytkowej 2,5-letnich ogierów uznanychBronisław Jeleń; Ewald Sasimowski; Marian Budzyńskiartykuł1965
Przejdź do zbioru
Zawartość mikroelementów w glebach i roślinności łąki nawożonej ściekami miejskimi LublinaJózef Borowiec; Roman Kosienkowskiartykuł1979
Przejdź do zbioru
Ogniwo zmianowania: żyto w poplonie ozimym-ziemniaki w plonie wtórym, w różnych warunkach edaficznych. Cz. I. Wpływ terminu zbioru i poziomu nawożenia azotowego na plony żytaElżbieta Podstawka; Franciszek Pawłowski; Karol Bujak; Kazimierz Szymankiewicz; Leszek Malickiartykuł1977/1978
Przejdź do zbioru
Wartość rzeźna skopów jedynaków i bliźniąt. Część I. Wskaźniki wartości rzeźnej skopów uzyskane w wyniku zastosowania tuczu popastwiskowegoCzesława Lipecka; Krystyna Maciejewska; Tadeusz Efner; Tomasz Gruszeckiartykuł1979
Przejdź do zbioru
Wpływ ilości i sposobu wysiewu soi i kukurydzy, komponentów mieszanek pastewnych, na ich plon i jakośćJerzy Hetman; Stanisław Tabinartykuł1969
Przejdź do zbioru
Efekty nawożenia gnojowicą i nawozami mineralnymi łąki na glebie torfowo-murszowej w rejonie Kanału Wieprz–KrznaJózef Sawickiartykuł1983/1984
Przejdź do zbioru
Efekty systematycznego nawożenia ściekami miejskimi łąk w dolinie WieprzaJózef Borowiec; Roman Kosienkowskiartykuł1985
Przejdź do zbioru
Dynamika wzrostu masy korzeniowej i nadziemnej pszenżyta w porównaniu z żytem i pszenicą ozimą na glebie płowej wytworzonej z lessówCzesław Tarkowski; Edward Pałys; Leszek Malickiartykuł1985
Znaleziono 3006 rekordów