Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 18 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaRok wydania
Przejdź do zbioru
Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych na łąkach zemborzyckich w latach 1926-1972Barbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1986
Przejdź do zbioru
Zmiany składu florystycznego łąk w dolinie Bystrzycy w latach 1926—1972Barbara Mosek; Stanisław Miazgaartykuł1988
Przejdź do zbioru
Właściwości biologiczne a produkcyjność ekotypów i odmian kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L., subsp. genuina Hack.) z regionu lubelskiegoBarbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1986
Przejdź do zbioru
Przydatność rolnicza ekotypów stokłosy bezostnej (Bromus inermis Leyss.)Barbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1982
Przejdź do zbioru
Występowanie komonicy błotnej (Lotus uliginosus Schkuhr.) w zbiorowiskach roślinnych regionu lubelskiegoBarbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1979
Przejdź do zbioru
Zbiorowiska szuwarowe doliny BystrzycyBarbara Mosekartykuł1980/81
Przejdź do zbioru
Wpływ SO2 i produktów reakcji SO2 z NH3 na przebieg wegetacji, plonowanie oraz porażenie niektórymi chorobami żyta ozimego i pszenicy jarejBarbara Mosek; Józef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1985
Przejdź do zbioru
Zmienność i współzależność cech ekotypów wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) z rejonu Polski południowo-wschodniejBarbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1989
Przejdź do zbioru
Ocena ekotypów kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) w warunkach Wyżyny LubelskiejBarbara Mosek; Józef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1989
Przejdź do zbioru
Różnorodność florystyczna łąk w dolinie ChodelkiBarbara Mosekartykuł1994
Przejdź do zbioru
Wpływ 20-letniego użytkowania tak zagospodarowanych metoda pełnej uprawy na kształtowanie się zbiorowisk roślinnych w Kotlinie ChodelskiejBarbara Mosek; Stanisław Miazgaartykuł1994
Przejdź do zbioru
Walory krajobrazowe użytków zielonych w dolinach rzecznych LubelszczyznyBarbara Mosekartykuł1995
Przejdź do zbioru
Zbiorowiska roślinne torfowiska okolic jeziora ŁukietekBarbara Mosek; Stanisław Miazgaartykuł1995
Przejdź do zbioru
Ocena zmienności niektórych cech ekotypów rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius /L./ P. B.) z rejonu Polski południowo-wschodniejBarbara Mosek; Bogusław Sawicki; Józef Jargiełłoartykuł1990
Przejdź do zbioru
Zróżnicowanie cech ekotypów mietlicy białawej (Agrostis alba L.) z Polski WschodniejBarbara Mosek; Bogusław Sawicki; Stanisław Miazgaartykuł1995
Przejdź do zbioru
Gospodarcze i ekologiczne znaczenie wybranych zbiorowisk szuwarowych dolin rzecznych Wyżyny LubelskiejBarbara Mosekartykuł1999
Przejdź do zbioru
Charakterystyka zespołów roślinnych z klas Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea i Plantaginetea maioris w dolinie CzerniejówkiBarbara Mosek; Stanisław Miazgaartykuł1999
Przejdź do zbioru
Wpływ niskich temperatur (zimą i wiosną) na plonowanie ekotypów życicy trwałej (Lolium perenne L.) i kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.)Barbara Mosek; Władysław Jargiełłoartykuł1998
Znaleziono 18 rekordów