Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 24 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaRok wydania
Przejdź do zbioru
Zachwaszczenie ściernisk zbożowych na niektórych glebach w południowo-wschodniej Polsce. Cz. 1. Gleby terenów nizinnychCzesława Trąba; Franciszek Pawłowskiartykuł1987
Przejdź do zbioru
Łąki doliny Jacenki pod względem florystycznym i siedliskowym. II. Zbiorowiska z klas Molinio-Arrhenatheretea i Nardo-CalluneteaCzesława Trąbaartykuł1992
Przejdź do zbioru
Zbiorowiska roślinności łąkowej w dolinie Czarnego Potoku k. ZamościaCzesława Trąbaartykuł1988
Przejdź do zbioru
Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plonowanie i skład botaniczny runi łąkowejCzesława Trąbaartykuł1992
Przejdź do zbioru
Dobór gatunków do mieszanek z kupkówką pospolitąCzesława Trąba; Józef Jargiełło; Wanda Harkotartykuł1988
Przejdź do zbioru
Plonowanie i wartość paszowa ważniejszych zbiorowisk łąkowych w dolinie Czarnego Potoku k/ZamościaCzesława Trąbaartykuł1991
Przejdź do zbioru
Łąki doliny Jacenki pod względem florystycznym i siedliskowym. I. Zbiorowiska z klas Phragmitetea i Scheuchzerio-Caricetea fuscaeCzesława Trąbaartykuł1992
Przejdź do zbioru
Zachwaszczenie ściernisk zbożowych na niektórych glebach w południowo-wschodniej Polsce. Cz. II. Gleby terenów górskichCzesława Trąba; Franciszek Pawłowskiartykuł1987
Przejdź do zbioru
Łąki konietlicowe (Trisetetum flavescentis) w dolinie PoruCzesława Trąba; Teresa Wyłupekartykuł1995
Przejdź do zbioru
Łąki rajgrasowe w dorzeczu Łabuńki. II. Warianty antropogeniczneCzesława Trąbaartykuł1996
Przejdź do zbioru
Zbiorowiska chwastów na polach uprawnych w okolicach Zamościa. Cz. I. Zbiorowiska na rędzinachCzesława Trąba; Marta Ziemińskaartykuł1994
Przejdź do zbioru
Florystyczna i rolnicza charakterystyka łąk Carici-Agrostietum caninae w dorzeczu ŁabuńkiCzesława Trąbaartykuł1995
Przejdź do zbioru
Zbiorowiska roślinne klasy Phragmitetea w dolinie PoruCzesława Trąba; Teresa Wyłupekartykuł1997
Przejdź do zbioru
Florystyczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinności łąkowej rzędu Molinietalia w dorzeczu ŁabuńkiCzesława Trąbaartykuł1997
Przejdź do zbioru
Łąki rajgrasowe w dorzeczu Łabuńki. I. Warianty naturalneCzesława Trąbaartykuł1996
Przejdź do zbioru
Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na skład chemiczny sianaCzesława Trąba; Józefa Wiaterartykuł1997
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość i plon białka w sianieCzesława Trąba; Józefa Wiaterartykuł1997
Przejdź do zbioru
Zbiorowiska chwastów na polach uprawnych w okolicach Zamościa. Cz. II. Zbiorowiska na glebach brunatnych, bielicowych i czarnych ziemiachCzesława Trąba; Marta Ziemińskaartykuł1994
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość niektórych makropierwiastków w sianie z łąki w dolinie TopornicyCzesława Trąba; Józef Jargiełło; Wanda Harkotartykuł1989
Przejdź do zbioru
Łąkowe zbiorowiska z rzędu Molinietalia pod względem florystycznym w dolnym odcinku rzeki ŁabuńkiCzesława Trąbaartykuł1994
Znaleziono 24 rekordy