Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 35 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaRok wydania
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie łąki naturalnej i nowozałożonej w rejonie kanału Wieprz-KrznaJózef Jargiełło; Wanda Harkotartykuł1975
Przejdź do zbioru
Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych na łąkach zemborzyckich w latach 1926-1972Barbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1986
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia mineralnego i mieszanek na plonowanie łąki torfowej w rejonie kanału Wieprz-KrznaJan Szajda; Józef Jargiełłoartykuł1979
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia obornikiem i torfem surowym na plony siana z łąki w Dolinie BuguHenryk Kern; Józef Jargiełło; Ryszard Baryłaartykuł1975
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i wartość pokarmową siana z łąk dolinowych w ZajeziorzuJózef Jargiełło; Józef Sawickiartykuł1980/81
Przejdź do zbioru
Właściwości biologiczne a produkcyjność ekotypów i odmian kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L., subsp. genuina Hack.) z regionu lubelskiegoBarbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1986
Przejdź do zbioru
Przydatność rolnicza ekotypów stokłosy bezostnej (Bromus inermis Leyss.)Barbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1982
Przejdź do zbioru
Plonowanie oraz niektóre cechy biologiczne ekotypów wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis L.) z regionu lubelskiegoBogusław Sawicki; Józef Jargiełłoartykuł1991
Przejdź do zbioru
Występowanie komonicy błotnej (Lotus uliginosus Schkuhr.) w zbiorowiskach roślinnych regionu lubelskiegoBarbara Mosek; Józef Jargiełłoartykuł1979
Przejdź do zbioru
Dobór gatunków do mieszanek z kupkówką pospolitąCzesława Trąba; Józef Jargiełło; Wanda Harkotartykuł1988
Przejdź do zbioru
Badania wazonowe nad wrażliwością niektórych gatunków traw na termin siewuJózef Jargiełło; Wanda Harkotartykuł1993
Przejdź do zbioru
Plony oraz wartość paszowa siana łąkowego wyróżnionych zbiorowisk roślinnych na torfowisku niskim Krowie Bagno i HańskJózef Jargiełłoartykuł1980/81
Przejdź do zbioru
Torfowiska przejściowe i wysokie na Lubelszczyźnie oraz problemy ich ochronyDominik Fijałkowski; Józef Jargiełłoartykuł1988
Przejdź do zbioru
Wpływ nawożenia mineralnego i deszczowania na plony i wartość pokarmowa zielonki z pastwiska kwaterowego w JastkowieJózef Jargiełło; Józef Sawicki; Zdzisław Karpetaartykuł1983/1984
Przejdź do zbioru
Studia nad agrotechniką esparcety siewnej (Onobrychis satira Lam. O. viciaefolia Scop.). Część IV. Wpływ gęstości siewu i nawożenia fostorowo-potasowego na skład chemiczny siana esparcety siewnejJózef Jargiełłoartykuł1965
Przejdź do zbioru
Wpływ uwilgotnienia gleby i nawożenia mineralnego na plonowanie i wartość pokarmową siana ze zmeliorowanych łąk dolin rzecznych Wyżyny Lubelskiej. Część I. Wilgotność gleby i skład botaniczny runi łąkowejJózef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1991
Przejdź do zbioru
Wpływ uwilgotnienia gleby i nawożenia mineralnego na plonowanie i wartość pokarmową siana ze zmeliorowanych łąk dolin rzecznych Wyżyny Lubelskiej. Część II. Plony sianaJózef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1991
Przejdź do zbioru
Wpływ SO2 i produktów reakcji SO2 z NH3 na przebieg wegetacji, plonowanie oraz porażenie niektórymi chorobami żyta ozimego i pszenicy jarejBarbara Mosek; Józef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1985
Przejdź do zbioru
Plonowanie łąk w dolinie Bystrzycy deszczowanych ściekami komunalnymi m. LublinaBogusław Sawicki; Józef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1985
Przejdź do zbioru
Wpływ zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem siarki i produktami jego neutralizacji amoniakiem na plonowanie niektórych traw i motylkowatychHenryk Kern; Józef Jargiełło; Stanisław Miazgaartykuł1977/1978
Znaleziono 35 rekordów